Det Fælles Tredje:


Det Fælles Tredje er en opgave, som de involverede er fælles om at videreudvikle. Udviklingen gøres til en arbejdsproces, som man tager alvorligt og investerer tid i. Det bliver et fælles anliggende og fylder i bevidstheden. Fællesskabet er det stærkeste. Hvis en fælles arbejdsproces skal være berigende, skal man deltage i HELE arbejdsprocessen. Man er kun fælles, hvis alle involverede deltager i alle faserne: beslutningen, planlægningen, udførelsen og værdsættelsen af arbejdsprocessen.