Regler og ansvarsfraskrivelse:


LF Hesteterapi v./Louise Svendsen kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig, hvis der sker en ulykke. Den enkelte deltager/klient skal have sin egen ulykkesforsikring, som dækker. Når du starter hos mig, får du et regelsæt og en ansvarsfraskrivelse, du skal læse og underskrive, inden vi går i gang. 


Regelsæt:


 • Al færdsel på stedet skal altid foregå roligt og afdæmpet - det er meningen, vi skal koble fra, når vi er her. 


 • Al færdsel på grunden uden følge med mig, vil medføre øjeblikkeligt ophør af forløbet. Det er privat ejendom, og det skal respekteres.


 • Det er ikke tilladt at medbringe hunde på grunden, da det ikke er min ejendom. 


 • Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andet, der kan påvirke din balance- og opfattelsesevne, når du har en session eller opholder dig på matriklen. Bruger du medicin mod fysiske eller psykiske lidelser, med den røde advarselstrekant, er det ingen hindring for at starte op, dog skal jeg oplyses om det, hvis det er noget, der kan påvirke dig under en session.


 • Hærværk på bygninger, maskiner, udstyr og andet vil medføre politianmeldelse og øjeblikkeligt ophør af forløbet uden mulighed for at starte op på et nyt forløb.


 • Dyrene skal altid behandles med største værdighed og respekt. Vold eller uhensigtsmæssige tilråb tolereres under ingen omstændigheder, og vil medføre øjeblikkeligt ophør af forløbet, uden mulighed for at få sine penge refunderet eller starte op på et nyt forløb.


 • Det er altid muligt at komme med ønsker til, hvilken hest, man ønsker at være sammen med, men det er til hver en tid mig, der afgør, hvilken hest/heste du får tildelt under din session. Jeg kender hestene og jeg vurderer hvilken hest, der passer bedst til dig i en given situation.


 • Det hedder LF Hesteterapi, hvilket vil sige, at du ikke nødvendigvis skal ride, da kernen af et forløb er samværet med hestene og ophold i naturen, og ikke nødvendigvis på samme tid. Heste er følsomme dyr, og vurderer jeg, at din tilstand ikke er forsvarlig nok til at ride eller omgås dem, så er det mit ord der gælder!


 • Hestene er rolige og vant til at omgås sårbare mennesker, men de er dog flugtdyr, og det skal du altid have i baghovedet, når du opholder dig omkring dem.


 • Jeg passer på dig, guider dig og sørger for at være i din umiddelbare nærhed, men al færdsel hos LF Hesteterapi og omkring hestene, sker på eget ansvar!


 • Du skal selv sørge for at tjekke, om din fritids-/ ulykkesforsikring dækker evt. skader, du måtte pådrage dig under en session hos LF Hesteterapi. Jeg kan på ingen måde stilles ansvarlig for personskader eller skader på materielle ting, der er pådraget på matriklen eller af hestene - hverken i stalden, på folden, eller i naturen. Du bærer selv det fulde ansvar, og du fraskriver dig, med din underskrift, ethvert erstatningskrav overfor mig, som privatperson og min virksomhed, LF Hesteterapi.


 • Du skal som forælder altid respektere, at dit barn kan have brug for at tale med mig uden at du er tilstede. Hvis jeg fortæller dig, at vi har behov for at være alene, så skal du acceptere uden indvendinger. Jeg er der 100% for mine klienter under en session, og det kan betyde, at du må trække dig tilbage, imens jeg taler med dit barn.


 • Du må gerne filme og tage billeder af dit barn og mig under en session, hvis barnet selv ønsker det, men kun med mit mundtlige samtykke! 


 • Jeg vil sommetider gerne bruge videoer og billeder af dig/dit barn på min hjemmeside og sociale medier. Jeg spørger altid om lov først, og siger du nej, bliver det selvfølgelig accepteret uden videre!


 • Det er vigtigt, at du så vidt muligt overholder din tid og ikke ankommer for tidligt, da både hestene og jeg har brug for pause imellem klienterne.


 • Du skal sidestille en session hos LF Hesteterapi med ethvert andet terapeutisk forløb. Dvs at du kun kan komme her under dine sessioner. Der vil ikke være mulighed for at få halvpart på terapihestene, men du kan købe ekstra timer udover dit forløb. 


 • Du er velkommen til at kontakte mig omkring dit forløb. Et forløb har en varighed på mindst to sessioner, og imellem dine aftalte sessioner er jeg til rådighed over mail og telefon. Har du behov for at snakke yderligere efter endt forløb, bliver det takseret. Jeg vil meget gerne råde og vejlede mod betaling for min tid. Se under priser.


 • Betaling sker efter hver afsluttet session. Jeg modtager kontanter eller bankoverførsel.


 • ALLE der omgås hestene skal bære hjelm! Jeg har hjelme til rådighed og ellers er du velkommen til at medbringe dit eget udstyr. 


 • Inden en session starter skal du, eller dine forældre, hvis du er under 18 år, skrive under på, at ovenstående er læst og forstået. 


 • Du har altid ret til at få indsigt i de ting, jeg noterer om dig og dit forløb, og jeg videregiver aldrig dine oplysninger til tredje part uden dit samtykke. 


http://www.naturoghesteterapi.dk/priser/regler-og-ansvarsfraskrivelse---skal-lases/


Persondatapolitik:


Persondatapolitik hos LF Hesteterapi v/Louise Svendsen

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos LF Hesteterapi v/Louise Svendsen.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

LF Hesteterapi v/Louise Svendsen indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:


- Besøger vores hjemmeside

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.lfhesteterapi.dk er LF Hesteterapi v/Louise Svendsen, Spurvevej 16, 4943 Torrig L, cvr nr. 40977775


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse louisefenja@hotmail.com.

 Copyright © All Rights Reserved