REGLER

"Det at mestre at ride en stor hest kan sætte en positiv selvoplevelse og gøre det lettere at prøve andre udfordringer i hverdagen" - fra bogen: "Terapiridning. Hesten - den firbente fysioterapeut"

Regler og ansvarsfraskrivelse:

LF Hesteterapi v./Louise Svendsen kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig, hvis der sker en ulykke.

Den enkelte deltager/klient skal have sin egen ulykkesforsikring, som dækker.

Når du starter hos mig, får du et regelsæt og en ansvarsfraskrivelse, du skal læse og underskrive, inden vi går i gang. 

Jeg har kun forsikring, der dækker, hvis du kommer til skade ved materielle ting.


Regelsæt:

 • Al færdsel på stedet skal altid foregå roligt og afdæmpet - det er meningen, vi skal koble fra, når vi er her. 


 • Al færdsel på grunden uden følge med mig, vil medføre øjeblikkeligt ophør af forløbet. Det er privat ejendom, og det skal respekteres.


 • Det er ikke tilladt at medbringe hunde på grunden, da det ikke er min ejendom. 


 • Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andet, der kan påvirke din balance- og opfattelsesevne, når du har en session eller opholder dig på matriklen. Bruger du medicin mod fysiske eller psykiske lidelser, med den røde advarselstrekant, er det ingen hindring for at starte op, dog skal jeg oplyses om det, hvis det er noget, der kan påvirke dig under en session.


 • Hærværk på bygninger, maskiner, udstyr og andet vil medføre politianmeldelse og øjeblikkeligt ophør af forløbet uden mulighed for at starte op på et nyt forløb.


 • Dyrene skal altid behandles med største værdighed og respekt. Vold eller uhensigtsmæssige tilråb tolereres under ingen omstændigheder, og vil medføre øjeblikkeligt ophør af forløbet, uden mulighed for at få sine penge refunderet eller starte op på et nyt forløb.


 • Det er altid muligt at komme med ønsker til, hvilken hest, man ønsker at være sammen med, men det er til hver en tid mig, der afgør, hvilken hest/heste du får tildelt under din session. Jeg kender hestene og jeg vurderer hvilken hest, der passer bedst til dig i en given situation.


 • Det hedder LF Hesteterapi, hvilket vil sige, at du ikke nødvendigvis skal ride, da kernen af et forløb er samværet med hestene og ophold i naturen, og ikke nødvendigvis på samme tid. Heste er følsomme dyr, og vurderer jeg, at din tilstand ikke er forsvarlig nok til at ride eller omgås dem, så er det mit ord der gælder!


 • Hestene er rolige og vant til at omgås sårbare mennesker, men de er dog flugtdyr, og det skal du altid have i baghovedet, når du opholder dig omkring dem.


 • Jeg passer på dig, guider dig og sørger for at være i din umiddelbare nærhed, men al færdsel hos LF Hesteterapi og omkring hestene, sker på eget ansvar!


 • Du skal selv sørge for at tjekke, om din fritids-/ ulykkesforsikring dækker evt. skader, du måtte pådrage dig under en session hos LF Hesteterapi. Jeg kan på ingen måde stilles ansvarlig for personskader eller skader på materielle ting, der er pådraget på matriklen eller af hestene - hverken i stalden, på folden, eller i naturen. Du bærer selv det fulde ansvar, og du fraskriver dig, med din underskrift, ethvert erstatningskrav overfor mig, som privatperson og min virksomhed, LF Hesteterapi.


 • Du skal som forælder altid respektere, at dit barn/den unge kan have brug for at tale med mig uden at du er tilstede. Hvis jeg fortæller dig, at vi har behov for at være alene, så skal du acceptere uden indvendinger. Jeg er der 100% for mine elever under en session, og det kan betyde, at du må trække dig tilbage, imens jeg taler med dit barn.


 • Du må gerne filme og tage billeder af dit barn/den unge og mig under en session, hvis barne/den unge selv ønsker det, men kun med mit mundtlige samtykke! 


 • Jeg vil sommetider gerne bruge videoer og billeder af dig/dit barn på min hjemmeside og sociale medier. Jeg spørger altid om lov først, og siger du nej, bliver det selvfølgelig accepteret uden videre!


 • Det er vigtigt, at du så vidt muligt overholder din tid og ikke ankommer alt for tidligt, da både hestene og jeg har brug for pause imellem sessionerne.


 • Du skal sidestille en session hos LF Hesteterapi med ethvert andet terapeutisk forløb. Dvs. at du kun kan komme her under dine sessioner. Der vil ikke være mulighed for at få halvpart på terapihestene, men du kan købe ekstra timer udover dit forløb. 


 • Betaling sker efter hver afsluttet session, hvor jeg sender en faktura til betaling (dog er det anderledes, hvis du er bevilliget gennem kommunen).


 • Jeg har hjelme til rådighed og ellers er du velkommen til at medbringe dit eget udstyr. 


 • Inden en session starter skal du, eller dine forældre, hvis du er under 18 år, skrive under på, at ovenstående er læst og forstået. 


 • Afbud: Ved udeblivelse uden afbud, eller afbud senere end kl. 20.00 dagen før, kræves betaling for 1 session = 500 kr inkl. moms. Ved sygdom skal du melde afbud senest kl. 9.00 på dagen, eller senest 2 timer før, hvis du har en morgentid.


Persondatapolitik:

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for mig, og jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos LF Hesteterapi v/Louise Svendsen.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger jeg indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra mig, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services.

Jeg kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger min webshop.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

LF Hesteterapi v/Louise Svendsen indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger min hjemmeside
 • Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.lfhesteterapi.dk er LF Hesteterapi v/Louise Svendsen, Spurvevej 16, 4943 Torrig L, cvr nr. 40977775


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mig. Din e-mailadresse indhenter jeg for at kunne sende dig en faktura.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.


Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Jeg har min hjemmeside hos one.com, som fungerer som min databehandler. Alle persondata, som du oplyser på min hjemmeside vil blive opbevaret i one.coms datacentre.

Jeg anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt.

Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig.

Mine databehandlere behandler kun personoplysninger efter min instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til min e-mailadresse: louise@lfhesteterapi.dk.