MÅLGRUPPE

"Kontakt med hest har i psykiatrien (i Norge) vist sig at have en enestående terapeutisk virkning" - neurolog og overlæge P.E. Paulsen (Norge)

Målgruppe


LF Hesteterapi henvender sig til en bred målgruppe, bla.:

 • mennesker med autismespektrumforstyrrelser
 • mennesker med stress
 • mennesker med rygproblemer
 • angst
 • eksamensangst
 • ADHD/ADD
 • depression
 • psykiske udfordringer
 • mennesker med særlige behov for ro og nærvær
 • mennesker med spiseforstyrrelse
 • krigsveteraner
 • kræftramte
 • blinde
 • ordblinde
 • rideangst
 • lettere fysiske udfordringer
 • andre barrierer for indlæring og udvikling
 • skilsmissebørn

LF Hesteterapi henvender sig også til mennesker med skole-/arbejdstræthed og andre faglige udfordringer, som kan være en barriere for indlæring og udvikling. 

Står du med et problem, som evt. ikke står på her, så tøv ikke med at kontakte mig, da jeg muligvis kan hjælpe med lige netop din udfordring.


Dette kan hestene tilbyde ved diverse diagnoser:

- Elever beskrevet med tilknytningsvanskeligheder (f.eks. elever af voksne med personlighedsforstyrrelser eller affektive lidelser): Hesten tilbyder rolig væren/roligt samvær, utvetydighed og plads til at være med og mærke sig selv.
- Elever beskrevet med adfærdsvanskeligheder (f.eks. oppositionel eller hyperaktiv adfærd): Hesten giver gennem øjeblikkeligt tilbagespil mulighed for at arbejde med adfærd og adfærdsregulering/tilpasning og bevidsthed om egen indflydelse på samspillet. Den er også en motivationsfaktor og giver mulighed for at genopbygge en tryg, gensidig relation.
- Elver beskrevet med affektive lidelser (angst, depression, mutisme): Hesten giver glæde, mulighed for kropsligt arbejde, at afprøve og flytte grænser og refleksion over egen adfærd gennem aktuelle erfaringer.
- Elever beskrevet med opmærksomhedsvanskeligheder (ADHD, ADD): Hesten fordrer rolig optræden og opmærksomhed på opgaven og tilbyder samtidig ro til nervesystemet og fysisk bevægelse, som kan lette opmærksomhedsfastholdelse.
-Elever beskrevet med vanskeligheder i den sociale kontakt (autismespektrumforstyr-relser): Hesten tilbyder overskuelige og tydelige rammer samt præcist tilbagespil til træning af sociale færdigheder og bevidsthed.
- Elever beskrevet med dårligt selvværd/mobning/overgreb: Hesten tilbyder en tillids-relation, arbejde med nærvær, selvfornemmelse, selvafgrænsning, kommunikation. Desuden mulighed for refleksion/metafor gennem hesten.
- Elever beskrevet som traumatiserede: Hesten tilbyder en nænsom ramme for arbejde med relationelle erfaringer, selvafgrænsning og selvrefleksion, kropsopmærksomhed og genskabelse af kontakt og selvfølelse.